Bokföring

Att sköta den löpande bokföringen kan vara tidskrävande och är mycket svårare än vad man kan tro. Om man inte har någon person som har en ekonomiutbildning eller mycket bred ekonomisk erfarenhet så blir det oftast fel, dessa fel är oftast mycket kostsamma och leder till felaktiga rapporter som visas upp för bolagets intressenter såsom styrelse, ägare, banker, revisorer.

Som kund hos Joakim Berglund ekonomibyrå kan du slappna av och släppa allt ekonomiskt arbete för att ägna dig åt det ni är bra på. Bokföringstjänster som vi tillhandahåller

 • Löpande bokföring
 • Löneadministration
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Utbetalning
 • Fakturauppföljning
 • Fakturering

Som kund hos Joakim Berglund ekonomibyrå kan du tryckt lämna över ansvaret till oss. Vi ser till att arbetet utförs effektivt och korrekt. Ni väljer själv hur ni skickar den löpande bokföringen hur du själv väljer (via mail, post, fax eller personlig överlämnande). Vi informerar dig om vilken information vi behöver varje månad och när materialet skall lämnas för att följa bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Vi är byråpartner med Björn Lundén administration och Fortnox.

Björn Lundén har en digital lösning via mobiltelefonen och surfplattan och Fortnox är ett helt webbaserat bokföringsprogram.  Detta göra att ni som kunder hos oss kan själva gå in och ta fram rapporter eller hålla er uppdaterad på bokföringen. Vi kan hjälpa dig att tyda och förstå redovisningen. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig och dina behov.


 

Bokslut och redovisning

Alla bolag måste avsluta sitt räkenskapsår med ett bokslut eller årsredovisning. Det är mycket viktigt för bolaget att bokslutet eller årsredovisningen blir korrekt upprättad och innehåller rätt uppgifter. Ett felaktigt bokslut kan leda till att man begår ett bokföringsbrott, bolagets kreditvärdighet kan inte bedömas, man kan förlora kunder och leverantörer samt finansiering och banker och finansbolag. För aktiebolag som är revisorspliktiga är det viktigt med en väl utfört bokslut för att revisionsprocessen skall vara så effektiv som möjlig. Exempel på bokslutstjänster som vi tillhandahåller är

 • Årsredovisning
 • Enkelt bokslut
 • Fullständigt bokslut
 • Bokslutstransaktioner
 • Periodiseringar
 • Avskrivningar
 • Bokslutsdispositioner
 • Delårsbokslut och rapporter
 • Kommunikation med revisor

 

Deklarationer

Alla bolag skall oavsett om de är passiva eller aktiva lämna inkomstdeklarationer. Många är mycket rädda för skatteverket och de ser allt som har med skatteverket som oroväckande och blir rädda så fort som de får något brev från skatteverket. Det är mycket viktigt att deklarationerna som skickas till skatteverket blir korrekta. Även om man inte har haft någon moms så skall man deklarera detta om man är momsregistrerad, det samma gäller som man är registrerad som arbetsgivare. Med oss som deklarationsombud så sköter vi allt åt dig. Vi ser till att allt blir korrekt och att skatten blir betald i tid. Deklarationstjänster som vi tillhandahåller är:

 • Skattedeklaration
 • Rapportering till skatteverket
 • Momsdeklaration
 • Personalens källskatt och sociala avgifter
 • Inkomstdeklaration företag
 • Inkomstdeklaration privatpersoner

 

Lönehantering

Många anser att löneadministrationen eller lönehantering är mycket krångligt. Många anställda känner till sina rättigheter men inte sina skyldigheter och detta kan leda till att så fort som lönerna är felaktiga eller bristfällig så blir arbetsklimatet mycket tråkigt. Det är därför kritiskt att allas löner blir rätt varje månad. Lönetjänster som vi tillhandahåller är:

 • Lönekörningar
 • Semesteruppföljning
 • Avvikelser av löner
 • Rapportering av Kontrolluppgifter
 • Rapport av Fora och Collectum
 • Rapport av lönestatistik efter behov och förfrågan
 • Arbetsrättslig administration, Anställningsavtal, avslut av anställning
 • Rådgivning

 

Rådgivning

Oftast behöver företagaren eller företagens interna ekonom ett bollplank. Vi har mångårig erfarenhet av bolagsjuridik, skatterådgivning, företagsutveckling. Några av rådgivningsområden som vi tillhandahåller rådgivning är

 • Arbetsrätt
 • Ekonomisk rådgivning
 • Effektivisering och affärsutveckling
 • Starta och avveckla bolag
 • Ekonomisk styrning
 • Skatterätt
 • Redovisningskonsultation